Kasutustingimused

Paneeli liige kiidab need tingimused sisenedes heaks

Paneeli esinduskõlbulikkuse tagamiseks ja statistilise analüüsi lihtsustamiseks küsime oma liikmetelt mõningaid põhiküsimusi demograafia, meediatarbimise tavade jms kohta. Liikmed nõustuvad, et Paneel võib salvestada seda põhiinfot andmebaasis, mida käsitletakse konfidentsiaalselt ja vastavalt EL isikuandmete kaitse direktiiviga (95/46/EÜ). Informatsiooni salvestatakse ja kasutatakse küsitluste ajal ning praegusi subjekte analüüsides ja samuti jooksvalt küsitluskutsete saatmisel.

Liige peab olema kodanik riigis, kus Paneel tegutseb. Liige võib omada ainult ühte liikmestaatust Paneelis. Kui ühe isiku puhul tuvastatakse mitu registreeritud kontot, on Paneelil õigus ülejäänud kontod tühistada. Paneelis võivad osaleda mitmed pereliikmed, kuid samas arvutis saab küsitlusele vastata ainult üks liige, välja arvatud konkreetse küsitluse erireeglite puhul. Paneel reserveerib õiguse kõrvaldada liikmeid Paneeli andmebaasist. Liiget võib Paneelist kõrvaldada, kui ta pole pikema aja jooksul olnud aktiivne või on olnud oma osaluses hooletu. Samuti võib seda teha siis, kui liige pole enam Paneeli valikus. Kui liige on kõrvaldatud, ei saa teenitud raha välja võtta. Paneel reserveerib endale lisaks õiguse muuta mitteaktiivseks igat liiget, kes pole osalenud 12 kuu jooksul üheski küsitluses. Mitteaktiivsus tähendab, et liikmele ei maksta välja teenitud tasu. Kui liige soovib uuesti aktiivseks muutuda, tuleb konto reaktiveerimiseks võtta ühendust Paneeliga. Kui liige osaleb uues küsitluses, muutub tema staatus aktiivseks ja tal on õigus võtta välja teenitud tasu.

Küsitluskutses teavitatakse liiget alati küsitluse pikkusest ja selle täitmise eest saadavast tasust. Tasu sõltub küsitluse pikkusest. Kui Paneel tõlgendab liikme vastuseid küsitluses pettusena, on Paneelil õigus selle konkreetse küsitluse eest teenitud punktid tühistada. Pettuseks on näiteks soo ja vanuse osas erinevate vastuste andmine või küsitluse täitmine liiga kiiresti.

Tasu võidakse maksta liikmele välja läbi Paneeli koduleheküljel nimetatud maksealternatiivi. Kogutud rahasid saab kanda üle ainult siis, kui liikme kogutasu on võrdne konkreetse summaga, mida liige võib oma kontol näha või ületab seda summat. Maksepiirang, samuti ka tasude tasemed ja maksealternatiivid võivad muutuda.

Paneel ei vastuta enam liikme teenitud tasu eest, kui see on kantud korrektselt üle valitud maksealternatiivi kaudu või kui maksed ei teostu Paneeli liikme kontos vigaste andmete tõttu.
Liikmena võite igal ajal Paneelist lahkuda. Kui liige soovib Paneelist lahkuda ilma kogutud raha välja võtmata, ei saa seda raha enam hiljem üle kanda.

Käesolevad reegleid ja määrusi reguleerib Eesti seadusandlus ja neid menetletakse Eesti kohtus.